Group Packages

  • An affordable way to immerse yourself in English without leaving home!

    149 US dollars
  • Refresh your skills & learn inside tips prior to starting college!

    149 US dollars
you-x-ventures-Oalh2MojUuk-unsplash.jpg

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

 

Phiên cá nhân

 
priscilla-du-preez-h58gEQi1Yss-unsplash.

Có một dự án hoặc một mục tiêu dài hạn? Một gói riêng lẻ sẽ giúp bạn tiết kiệm!

$ 225

Phiên 4 x 45 phút